Informacje

Budżet obywatelski !!!

budzet

Drodzy Rodzice i Przyjaciele !
W Dębicy właśnie rozpoczęło się głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego!
Jeden z nich bezpośrednio dotyczy działalności Naszej Szkoły :

KATEGORIA III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Nazwa projektu: Budowa skoczni do skoku w dal przy boisku wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Ks. Prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy ul. Huberta Wagnera 4.

Opis projektu: Budowa skoczni do skoku w dal będzie dopełnieniem i uzupełnieniem bazy sportowej na osiedlu Kępa mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 10, tj. Sali gimnastycznej, placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego (w budowie). Umożliwi to młodym mieszkańcom Miasta Dębicy- uczniom Szkoły Podstawowej Nr 10 rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, nauczycielom realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego, organizację zawodów sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz festynów sportowo- rekreacyjnych. Dopełni wielofunkcyjność budowanego boiska i uatrakcyjni jego funkcjonalność dla mieszkańców Dębicy. Obiekt przy ul. H. Wagnera stanie się wizytówką i chluba Miasta Dębicy. Budowa skoczni nie była możliwa do ujęcia w projekcie budowy boiska wielofunkcyjnego ze względu na określone warunki dofinansowania zadania.
.
Bardzo Was prosimy o oddanie głosu na powyższy projekt na stronie 
=> www.budzetobywatelskidebicy.pl
Głosować mogą TYLKO mieszkańcy Dębicy. Głosowanie trwa do 15 stycznia.
Dziękujemy!

Similar Posts