Rekreacja

Co to jest i dla kogo jest rekreacja ???

Rekreacja ruchowa jako element kultury fizycznej wyłoniła się stosunkowo niedawno, o wiele później niż wychowanie fizyczne czy sport. Jej dzieje łączą się jednak nierozłącznie z historią całej kultury ludzkiej, a w szczególności kultury fizycznej. Problemem na skalę masową stać się mogła dopiero wówczas, gdy masowym zjawiskiem stał się czas wolny i gdy jego ilość stała się znaczna, a więc w społeczeństwach wysoce zindustrializowanych, zurbanizowanych i zdemokratyzowanych. Pojęcie rekreacji jest nierozerwalnie związane z całokształtem działalności człowieka w czasie wolnym.

Celem wychowania w czasie wolnym powinno być przede wszystkim przygotowanie młodzieży do mądrego spędzania tego czasu indywidualnie i w grupach. Wychowanie do rekreacji jest procesem wyposażenia człowieka w umiejętność określenia własnego „ja” oraz własnych potrzeb w zakresie wypoczynku, a także sposobów ich zaspokajania. Wychowanie to świadomie organizowana działalność ludzka, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Obowiązek wychowania do rekreacji fizycznej ciąży przede wszystkim na rodzinie, szkole.

O to kilka przykładów zabaw dla dzieci :

  • „Murarz i cegły” – Jedna osoba to murarz który stoi na środku Sali i próbuje zbudować mur. Uczestnicy zabawy stoją po jednej stronie i na znak prowadzącego przebiegają z jednej strony Sali na drugą. Osoby które murarz złapie ustawia raz z prawej, a raz z lewej strony Sali, budując mur. W ten sposób uczestnicy zabawy przebiegając mają coraz węższe przejście. Osoba która najdłużej nie da się złapać zostaje murarzem.
  • „Ogonki” – każdy uczestnik ma swój ogonek z gazety lub chusteczki z materiału i zakłada go sobie z tyłu za pasek spodenek. Zadaniem uczestników jest zabranie jak najwięcej ogonków innych osób, jednocześnie kryjąc swój. Każdy łapie każdego.
  • „Berek – rybak” – Każdy złapany doczepia się do pozostałych. Grupa nie może się rozerwać. Ci, którzy oderwą się od głównego berka, znów stają się uciekającymi. Na początku berek jest jeden. Kiedy uda mu się kogoś złapać, bierze go za rękę i razem łapią innych.